Precizări organizatorice

Atragem atenția organizatorilor de competiții că:
-în baza Hotărârii CD al FRȘah nr.85/2009, nu se vor trimite la FIDE rezultatele turneelor a căror taxă de omologare (FRSah+FIDE) nu este achitată;
Pe durata stării de alertă, este obligatorie menționarea atât pe formularul de aprobare (la modul succint), cât și pe prospect (in extenso) a actelor oficiale emise de Guvernul României, MTS/MS și, respectiv, Federația Română de Șah care reglementează procedurile anti-Covid în baza cărora se poate desfășura respectiva competiție.
Aici găsiți formularul pentru organizarea de concursuri.
Cu același tarif ca și concursurile în sistem elvețian (1 euro/jucător), vor fi taxate de către FIDE turneele round-robin cu media Elo sub 2230 (la FRȘ urmând a se achita 1,1 euro/jucător + 70 lei).

Pentru turneele care se înregistrează în ultimele 7 zile dinaintea disputării, FIDE va aplica o suprataxă de 5 euro/zi. Ca atare, formularul de aprobare a turneului va trebui trimis la FRȘ cu cel puțin 10 zile înaintea disputării turneului. Dacă totuși formularul este trimis cu întârziere, ofițerul FIDE al FRȘ, IA Dinu-Ioan Nicula, va comunica organizatorului (până în ziua începerii turneului), suprataxa pe care o va avea de plătit la FIDE.

În privința raportării rezultatelor la FIDE, o întârziere de peste 30 zile de la încheierea turneului va fi suprataxată (implicit organizatorului) cu 50 euro, de către FIDE. Dacă în termen de 2 luni de la disputare nu se primesc rezultatele, FIDE anulează turneul și aplică suprataxa de 100 euro către FRȘ, care ulterior o va recupera de la organizator pe căile administrative legale.