Chestionar Șah

Dragi prieteni ai șahului,
Va rugăm, în numele Marelui Maestru Internațional Ciprian Nanu, care realizează lucrarea de doctorat cu titlul ,,Monografia șahului românesc”, având studiul de caz ,,Impactul psiho-social al practicării șahului asupra copiilor”, să completați chestionarul următor, acesta fiind parte integrantă a studiului de caz. Chestionarul se adresează părinților copiilor care au practicat sau practică șahul la nivel de performanță sau ca mijloc educațional. Sperăm să dați curs cererii noastre, întrucât dorim ca cercetarea să constituie o dovadă materială a necesității introducerii șahului în școli. Chestionarul este disponibil la link-ul următor: