Semifinalele Campionatului Național ediția 57

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE ȘAH
COMISIA CENTRALĂ DE ȘAH PRIN CORESPONDENȚĂ

Organizează semifinalele Campionatului Național ediția 57

Data de start: 20 iulie 2016
Data limita a înscrierilor: 10 iulie 2016
Taxa de participare: 25 lei, care se achită în contul F.R.Șah:
RO62 RNCB 0285 0084 2455 0008
BCR UNIC Bucureşti
Codul fiscal al F.R.Sah: 4203652
Toți jucătorii trebuie să aibă plătită la F.R.Șah viza anuală pe anul 2016: 35 lei seniori (20-60 ani), 15 lei veterani (peste 60 ani), 10 lei persoane cu dizabilităti, 25 lei juniori (10-20 ani).
După plata taxei de participare se va trimite responsabilului cu înscrierile, dl.STĂNESCU TEODOR -ADRIAN, o copie a mandatului de plată (pe care va fi indicată natura plății, respectiv “taxa de participare semifinale C.N.57”) prin email la adresa adrianstanescu_1877@yahoo.com
Înscrierea devine valabilă doar în momentul în care copia mandatului de plată ajunge la responsabilul cu organizarea campionatului.
Numărul jucătorilor calificați din semifinalele prin internet se stabileşte de către organizatori, la inceputul fiecărei ediții, in funcție de numărul de grupe semifinale.
18.05.2016
Amici sumus,
Dr.ec.Viorel M. CRĂCIUNEANU
Email: craciuneanu2002@yahoo.co.uk tel: 0729.841.301