Memorialul Anton Stemate

Comisia Centrală de Șah prin Corespondență a Federației Române de Șah anunță organizarea Memorialului Anton Stemate, în memoria cunoscutului arbitru și jucător, candidat maestrul Anton Stemate din București, decedat în martie 2010.

Partidele se vor juca prin poștă, în conformitate cu Regulamentul publicat în Buletinul intern nr. 51. Este admisă şi transmiterea prin e-mail a mutărilor, dacă această modalitate este acceptată de ambii parteneri. În acest caz jucătorii trebuie să convină și asupra ritmului de joc: 30 zile/10 mutări (cf. Regulamentului poștal) sau 50 zile/10 mutări (cf. Regulamentului pentru e-mail). Partidele care se joacă prin poștă vor fi arbitrate de domnul Eugen Hang, iar cele care se joacă prin e-mail vor fi arbitrate de domnul Miron Sferle, jucătorii având doar obligația să informeze arbitrii că au ales e-mailul.

Data de start este 15.11.2011 iar data încheierii este 15.11.2013.
Câştigătorul va intra în posesia unei Cupe memoriale iar toţi jucătorii vor primi diplome. De asemenea, concursul va fi publicat pe site-ul ICCF iar rezultatele vor intra la calculul ratingului ICCF.

Cererile de înscriere se vor transmite domnului ing. Eugen Hang, la adresa B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 60, ap.11, 400124 Cluj-Napoca, sau pe adresa de e-mail mironsferle@yahoo.com, până la data de 25 octombrie 2011. Iar plata taxei de participare, în sumă de 15 lei, se va face prin mandat poștal pe adresa domnului Hang, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 60, ap. 11, 400124 Cluj-Napoca, numai după primirea diagramei de start. În cazul în care vor fi mai mult de 13 solicitări de participare, vor fi selectați numai primii 13 jucători în ordinea ratingului ICCF valabil la data startului.