Adunarea Generală FRȘah 2021

Adunarea Generală Ordinară a Federaţiei Române de Şah  va avea loc în data de 20 martie 2021 ora 10:00 în sala “Nadia Comăneci”, aflată la etajul VIII al sediului MTS,  din  Str. Vasile Conta  Nr.16,  Sector 2,  Bucureşti.

Ținând cont de pandemia COVID-19 în România, FRȘah limitează participanții la 25 delegați ai structurilor membre + 5 persoane din prezidiu și secretariat. Pentru restul participanților accesul la ședință se va face online prin intermediul platformei ZOOM.

În caz de neîndeplinire a cvorumului, se reconvoacă Adunarea Generală Ordinară sâmbătă 20 martie 2021 ora 11:00 în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.

Click aici pentru convocare »

Click aici pentru model mandat »

Click aici pentru ratificare afilieri provizorii »

Clik aici pentru cluburile propuse spre suspendare »

Clik aici pentru cluburile propuse spre radiere »

Click aici pentru membrii cu drept de vot »

Click aici pentru Raport de activitate FRȘah pe 2020 »

Click aici pentru Raportul administratorilor »

Click aici pentru Bilanț FRȘah 2020 »

Click aici pentru Raportul Comisiei de cenzori »

Click aici pentru buget FRȘah 2021 »

Click aici pentru obiective 2021 »

Click aici pentru Procesul verbal al AGO din 20 Martie 2021 »