Precizări organizatorice

Atragem atenția organizatorilor de competiții că:
-în baza Hotărârii CD al FRȘah nr.85/2009, nu se vor trimite la FIDE rezultatele turneelor a căror taxă de omologare (FRSah+FIDE) nu este achitată;
-dat fiind că, în data de 12 ianuarie 2021, Guvernul României a prelungit starea de alertă, este obligatorie menționarea atât pe formularul de aprobare (la modul succint), cât și pe prospect (in extenso) a faptului că turneul se va desfășura în conformitate cu procedurile anti-Covid în vigoare la data respectivă (triaj epidemiologic, termometrizare, portul regulamentar al măștii etc.) și prevederile Ordinului comun MTS-MS din 23.09.2020.