Adunarea Generală a FRȘah pe anul 2020

Adunarea Generală Ordinară a Federaţiei Române de Şah  va avea loc în data de 14 noiembrie 2020, ora 10:00, în sala „Nadia Comăneci” (etajul VIII MTS, str. Vasile Conta nr.16, Bucureşti). Din cauza restricțiilor determinate de pandemia COVID-19, pentru participarea fizică a delegaților înscrierea s-a încheiat pe 9 noiembrie 2020.

Pentru restul participanților, accesul la ședință se va face online, înscrierea având loc sâmbătă 14 noiembrie 2020, între orele 9:00 și 10:00, prin trimiterea delegației (semnată și ștampilată), în format pdf sau jpg, împreună cu fotocopia cărții de identitate, pe adresa romanianchessfederation@yahoo.com. După validare, delegatul va primi link-ul de acces la platforma ZOOM, obligându-se să nu-l transmită la terți, să nu facă share sau ulterior postări de imagini și să aibă camera video deschisă pe tot timpul ședinței.

În caz de neîndeplinire a cvorumului, se reconvoacă Adunarea Generală Ordinară sâmbătă 14 noiembrie 2020, ora 11:00, în aceleași condiții de loc/platformă şi cu aceeaşi ordine de zi. Cei care s-au conectat la platforma zoom sunt rugați să nu o părăsească până la finalul ședinței!

Click aici pentru convocare »

Click aici pentru model mandat »

Click aici pentru ratificare afilieri provizorii »

Click aici pentru membrii cu drept de vot »

Click aici pentru Raport de activitate FRȘah pe 2019 »

Click aici pentru Raportul administratorilor »

Click aici pentru Bilanț FRȘah 2019 »

Click aici pentru Raportul cenzorilor »

Click aici pentru buget FRȘah 2020 »