Adunarea Generală a FRȘah – București 17 martie 2019

Întrucât pe 16 martie nu s-a îndeplinit cvorumul, Duminică17 martie s-a desfășurat Adunarea Generală Ordinară FRȘah, la care au participat reprezentanții a 52 structuri afiliate. S-a aprobat ratificarea noilor membri, lista cluburilor propuse spre suspendare și a celor radiate precum și lista cluburilor cu drept de vot. S-au aprobat apoi Raportul de activitate FRȘah pe anul 2018, bilanțul contabil FRȘah pe 2018 și raportul Comisiei de cenzori, precum și proiectul de buget cu obiectivele de performanță pentru anul 2019.

Diversele propuneri ale membrilor au fost înregistrate de o comisie formată din reprezentanții a 5 cluburi, urmând a fi discutate în Consiliul Director al FRȘah. Acestea vor fi apoi supuse dezbaterii și votului la Adunarea Generală Extraordinară care va avea loc la Mamaia, pe 2 iunie, cu ocazia Conferinței Internaționale „Educație prin Șah”.